Χαρακτηριστικά

OLYMPIC ADVENTURE 47

Hull Type:

 Fin with rudder on skeg

Rig Type:

 Masthead Ketch

LOA:

 47.00' / 14.33m

LWL:

 43.33' / 13.21m

Beam:

 14.25' / 4.34m

Listed SA:

 1057 ft2 / 98.2 m2

Draft (max.)

 5.92' / 1.80m

Draft (min.)

Displacement:

 32000 lbs./ 14515 kgs.

Ballast:

 14000 lbs. / 6350 kgs.

Sail Area/Disp.1:

 16.85

Bal./Disp.:

 43.75%

Disp./Len.:

 175.60

Designer:

 Ted Brewer

Builder:

 Olympic Yachts S.A. (GRE)

Construction:

 FG

Bal. type:

First Built:

 1974

Last Built:

 1980

# Built:

 1978

AUXILIARY POWER (orig. equip.)

Make:

Perkins

Model:

 4-135

Type:

 Diesel

HP:

 135 HP

TANKS

Water:

 400 gals. / 1514 ltrs.

Fuel:

 200 gals. / 757 ltrs.

RIG AND SAIL PARTICULARS  KEY

I(IG):

 54.00' / 16.46m

J:

 16.83' / 5.13m

P:

 47.75' / 14.55m

E:

 17.66' / 5.38m

PY:

 31.75' / 9.68m

EY:

 11.50' / 3.51m

ISP:

SPL/TPS:

SA(Fore.):

 454.41 ft2 / 42.21 m2

SA(Main):

 421.63 ft2 / 39.17 m2

Sail Area (100% fore+main triangles):

  1,058.61 ft2 / 98.34 m2

Sail Area/Disp.2:

 16.87

Est. Forestay Length.:

 56.56' / 17.24m

BUILDERS (past & present)

More about & boats built by:

 Olympic Marine (GREECE)

DESIGNER

More about & boats designed by:

 Edward S. Brewer

sxedio-2.jpgsxedio-1.jpg

Διαβάστηκε 2635 φορές